AACCT June 2017 Open Flushing, NY

0-Star | 50 Players | 164 Matches

Name Entered Final
Ralph Bockoven 2159 2073 86
Chase Bockoven 2180 2196 16
Christine Cha 0 633 633
Debraj Chakraborty 1315 1290 25
Karen Chan 758 716 42
Joshua Chasteen 640 640 0
Alexander Chasteen 1161 1169 8
Wilson Cheah 1379 1298 81
Daniel Chow 500 708 208
Kevin Chow 417 389 28
Brayden Chow 465 461 4
Jonathan Code 1090 1064 26
Brian Fong 504 927 423
Shishi Hu 1436 1428 8
Alyssa Kang 749 731 18
Anand Khera 0 565 565
Shivas Khera 0 592 592
Kayden Li 541 540 1
Tian Cheng Li 2079 2073 6
Yu Xiang Li 2361 2365 4
Kenneth Li 700 710 10
Kelly Liang 2050 2070 20
Jasmine Lo 1134 1204 70
Wesley Maness 1775 1773 2
Jane Medved 1311 1311 0
Sho Miyazaki 1971 1977 6
Felipe A. Osorio 1707 1938 231
Bowen Qu 547 542 5
Maya Raytsen 627 678 51
Bradley Robbins 1821 1821 0
Keith Savitzky 1257 1260 3
Joshua Sclair 1241 1241 0
Daniel Singer 0 1303 1303
Aaron Singer 0 1709 1709
Saketh Sitaram 304 327 23
William Song 1867 1918 51
Michael Song 1727 1728 1
Edmund Suen 2027 2073 46
Donald Tan 1883 1872 11
Gideon Teitel 1955 1974 19
Matthew W Lee 673 669 4
Changxin Wang 1916 1909 7
Q S Wang 2051 2013 38
Yulong Wang 1158 1153 5
Julio Wong 1175 1154 21
Peter (bojiang) Wu 1049 1101 52
Yinuo Yang 2094 2086 8
Benjamin Zhang 2174 2145 29
Jiaming Zheng 1083 1276 193