Westchester 2017 NY

4-Star | 153 Players | 553 Matches

Name Entered Final
Rohan Acharya 2188 2232 44
Rahul Acharya 2306 2305 1
Sharon Alguetti 2626 2623 3
Gal Alguetti 2509 2525 16
Adar Alguetti 2607 2622 15
Alex Averin 2216 2217 1
Miguel Ballesteros 0 902 902
Greg Bartz 2276 2279 3
Larry Bavly 1999 1980 19
Ralph Bockoven 2101 2105 4
Chase Bockoven 2242 2254 12
Ellen Burka 949 937 12
Christine Cha 607 697 90
Harry Chafetz 974 968 6
Wilson Cheah 1348 1459 111
Alvin Chen 1783 1808 25
Xianzhong Chen 1937 1922 15
Bo Wen Chen 2545 2540 5
Lanfei Chen 1308 1299 9
Vivaan Chhabra 809 805 4
Joon Chung 1800 1793 7
John Clang 2117 2153 36
Mudit Dani 2271 2281 10
Thomas Danziger 0 1176 1176
James Danziger 925 921 4
Ainish Dassarma 1749 1863 114
Aishi Dassarma 710 707 3
Formosa Deppman 0 763 763
Richard Dewitt 2194 2170 24
Rosine Dongo 1721 1770 49
Doytcho Doytchev 1810 1797 13
Ahmed El-mallah 2467 2459 8
Darius Fahimi 1432 1512 80
Daria Fahimi 612 622 10
Wesley Fan 2347 2353 6
Kokou Fanny 2392 2380 12
Sammy Feinstein 1763 1770 7
Xiangru Feng 0 1476 1476
Yijun Feng 2684 2682 2
Angus Fong 2086 2041 45
Noel Furniss 1325 1323 2
Annie Gao 1621 1609 12
Daniel Garcia 1420 1430 10
Daniel Gastel 1623 1565 58
Carly Googel 1034 1001 33
George Gristede 1845 1844 1
Danyal Hassan 2032 2014 18
Jiangtao He 1877 1843 34
Isabella He 369 744 375
Ethan He 1008 1124 116
Steve Heller 0 604 604
Alec Holst 1790 1821 31
Rafi Hosein 1711 1703 8
Shishi Hu 1459 1459 0
Kaleb Huang 1396 1377 19
Chiupong Huang 1561 1557 4
Rajat Hubli 2456 2459 3
Emad Ibrahim 1357 1385 28
Ayman Ibrahim 923 973 50
Matthew Ioffe 1484 1490 6
Soichiro Ishita 1694 1694 0
Erik Jacobsen 868 812 56
Jun Hyung Jeon 960 963 3
Alan Ji 1652 1680 28
Yuesong Jiang 1527 1495 32
Billy Joe 2220 2247 27
Amir Khan 1843 1831 12
Kyongsook Kim 1467 1451 16
Pavan Kumar 2004 1964 40
Chiuhsin Lee 1185 1191 6
Connor Lee 1746 1937 191
Keng Lei 1570 1596 26
Tiffany Li 435 445 10
Jian Li 2661 2648 13
Kayden Li 692 679 13
Kevin Li 1456 1470 14
Kevin Li 1001 987 14
Daming Li 1360 1350 10
Kenneth Li 1039 1026 13
Kelly Liang 2112 2142 30
Jishan Liang 2686 2694 8
Michael Liu 0 856 856
Scott Lurty 2110 2103 7
Victor Ma 147 140 7
Wesley Maness 1746 1740 6
Ethan Mcbride 1839 1884 45
William Mcgimpsey 1696 1669 27
Emani Mcpherson 2236 2250 14
Samuel Medina 1970 1958 12
Amel Medunjanin 2032 2070 38
Adnan Medunjanin 2204 2194 10
Eldin Medunjanin 1692 1737 45
Adis Medunjanin 2143 2129 14
Jerry Mintz 1621 1631 10
Sho Miyazaki 1964 1935 29
Gabi Mizrahi 1995 1994 1
Marco Mizrahi 1963 1945 18
Alexa Nygren 462 454 8
Ange-cedric Oba 2420 2417 3
Yasiris Ortiz 2274 2281 7
Robert Page 1925 1882 43
Minsoo Park 1138 1136 2
Ryan Park 1263 1259 4
Timothy Peng 642 682 40
Kit Poon 1030 1048 18
Mukaila Rabiu 0 1703 1703
Glen Randmer 1348 1377 29
Yan Ren 0 721 721
Lei Ren 2080 2068 12
Bradley Robbins 1922 1941 19
Dale Rudder 2106 2101 5
Adam Sahar 2194 2161 33
Sam Schamberg 1015 984 31
Jake Schlessinger 1003 1004 1
Sky Shatz 1331 1421 90
Bennett Sherr 1067 1009 58
Mitchell Shinder 2057 2075 18
Shashin Shodhan 2339 2221 118
Robert Spitzer 1613 1565 48
Dennis Stephenson 2157 2159 2
Artem Studenikin 1936 1931 5
Jose Suarez 1713 1706 7
Abby Sun 0 1605 1605
William Sun 1965 1977 12
Charlie Sun 1747 1784 37
Yaxun Sun 0 2063 2063
Joshua Surya 1632 1623 9
E Lloyd Thomas 1337 1342 5
Dmitry Tkachenko 1880 1898 18
Bojan Tokic 2828 2831 3
Dmitry Tokmakov 2135 2122 13
Dave Tryon 1095 1085 10
Antal Viczian 730 772 42
Chen Wang 2414 2416 2
Anya Wang 0 225 225
Qiang Wang 1615 1615 0
Zheng Wang 0 939 939
Weston White 0 1002 1002
Radek Wtorkowski 1817 1782 35
Eric Wu 1432 1442 10
Nathan Wu 2011 2049 38
Yinyu Wu 0 309 309
Yunyun Xiong 0 629 629
Christopher Ming Xue 1324 1309 15
Gerard Yap 809 775 34
Zhizhou Ye 1760 1704 56
David Yoo 1285 1385 100
Andrei Zanko 1388 1488 100
Igor Zernitsky 1317 1316 1
Tian Zhang 2135 2091 44
Jiaming Zheng 1210 1194 16
Long Zheng 1983 1980 3