AACCT Oct 2017 Open NY

0-Star | 42 Players | 129 Matches

Name Entered Final
Owen (Kuiyu) Lin 1099 1034 65
Alex Averin 2206 2173 33
Kian Avilla 936 929 7
Jay Basnet 2049 2037 12
Wilson Cheah 1459 1495 36
Daniel Chow 956 1011 55
Brayden Chow 484 500 16
Kevin Chow 432 526 94
Imtiaz Chowdhury 985 996 11
Dario Ferrari 1170 1275 105
Angus Fong 2041 2048 7
Brian Fong 943 978 35
Fang Fu 1144 1114 30
Daniel Garcia 1430 1419 11
Alec Holst 1942 1973 31
Soichiro Ishita 1694 1595 99
Anand Khera 567 551 16
Joseph Kim 738 985 247
Brian Lee 1124 1132 8
Kenneth Li 1026 1026 0
Kayden Li 679 679 0
Xuan Lin 0 2038 2038
Jasmine Lo 1229 1247 18
Jane Medved 1311 1435 124
Marco Mizrahi 1912 1907 5
Lonnie Moon 713 667 46
Ibrahim Mugren 2047 2094 47
Alexa Nygren 454 454 0
Bowen Qu 684 685 1
Lei Ren 2068 2072 4
Keith Savitzky 1374 1409 35
Sherif Shoela 2259 2216 43
William Song 1864 1874 10
Michael Song 1736 1741 5
Matthew W Lee 722 721 1
Julio Wong 1527 1436 91
Peter (bojiang) Wu 1235 1236 1
Len Yang 2256 2250 6
Igor Zernitsky 1316 1271 45
Benjamin Zhang 2139 2149 10
Jiaming Zheng 1194 1343 149